Medlem Ungdom säs 16-17 (max 19 år )
Andra typer av medlemsskap

 1 000:-  
 300:-